starzenie się

Nie ignoruj depresji
Nie ignoruj depresji

Nie ignoruj depresji

Depresja wśród starszych osób dorosłych jest bardziej powszechna niż kiedykolwiek. A największym zagrożeniem jest to, że wiele osób nie szuka pomocy. Depresja może być bardziej powszechna wraz z wiekiem, ale być może największym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego starszych dorosłych jest…